Kas ir AVEVA MES un kāpēc tā ir nepieciešama?

Aveva MES

Ražošanas sektors vienmēr meklē risinājumus, kas atvieglo darbu, palielina efektivitāti, novērš kļūdas un dīkstāvi. Šeit piemērots risinājums ir AVEVA MES (ražošanas izpildes sistēma).

AVEVA MES ir ļoti elastīga starpsektoru sistēma, kas palīdz:

  • uzlabot kopējo efektivitāti līdz 20 %
  • palielināt nepārtrauktu darba laiku līdz 30 %
  • samazināt ražošanas izmaksas par vienu piektdaļu (1/5)
  • palielināt ražīgumu līdz 10 %
  • uzlabojot procesu kvalitāti, kā arī produktu un klientu apkalpošanas kvalitāti līdz 30%


Kopumā ņemot, gan procesu kvalitāte, gan produktu un klientu apkalpošanas kvalitāte uzlabojas līdz 30 %. Aveva MES šķiet maģiska sistēma… Tomēr patiesībā šeit nav nekādas maģijas.

Kas ir Aveva MES?

AVEVA MES (Ražošanas izpildes sistēma) ir IT risinājums ražošanas datu analizēšanai, to apstrādei un procesu plānošanai, lai maksimāli palielinātu efektivitāti. Rūpīgi plānoti ražošanas procesi samazina dīkstāvi, un dažādas ražošanas procesu shēmas ļauj ātri nomainīt produktus. Vienkārša vadība nodrošina efektīvāku operatoru un vadības darbu, mazāk “papīru”, kuriem tiek veltīts daudz noderīga laika.

AVEVA MES pamatā ir mākoņa tehnoloģija, tāpēc procesus var vadīt no jebkuras ierīces (pat viedtālruņa), kas fiziski ir attālu no ražošanas iekārtām. Tas uzlabo operatoru reakcijas laiku uz ražošanas procesā negadījumiem.

AVEVA MES ir elastīga sistēma, kas ir vienkārši pielāgojama plašam ražošanas uzņēmumu diapazonam neatkarīgi no tā, vai tie ražo pārtiku vai sarežģītas iekārtas (jo sarežģītāka ražošana, jo vairāk dažādu līniju nākas saskaņot).

Kas lieto AVEVA MES risinājumus?

AVEVA MES sistēma ir paredzēta operatoriem un vidējā līmeņa vadītājiem, kuri strādā ar ražošanas procesa plānošanu, attīstību, izpildi un kvalitātes kontroli. Atsevišķas daļas var izmantot arī augstākā vadība, tomēr tās ietver tikai datu analīzi un statistiku, proti, vadītājiem ir svarīgi uzlabotas efektivitātes procenti, bet viņi nedomā par iekārtas Nr. 15 OEE (kopējo efektivitāti) un visiem 5 sensoriem, kas ir pievienoti “piecpadsmitajai” iekārtai un sūta datus, piemēram, par apturēšanas laiku, saražoto daļu skaitu un trūkstošu materiālu piegādes kļūmēm.

AVEVA MES ir vienkārši integrējama ar ERP (Uzņēmumu resursu plānošana) vai uzņēmuma vadības lietotnēm, kas veido ražošanas procesu kombināciju ar darbiniekiem, loģistiku un, protams, finanšu rezultātiem.

Kāpēc MES ir nepieciešama katram ražošanas uzņēmumam?

Pasaulē nav tikai viena MES sistēma, bet AVEVA ir ārkārtīgi elastīga un vienkārša, tāpēc to var lietot gan mazās ražotnēs, gan arī milzīgās rūpnīcās ar ārkārtīgi sarežģītiem ražošanas procesiem, robotiskām līnijām utt. Iemesli ir vairāki:

1. AVEVA MES samazina ražošanas procesa laiku.
2. Sistēma samazina vai izslēdz datu ievades laiku.
3. Uzlabojas produktu kvalitāte, jo visi procesi darbojas precīzāk un samazinās defektu iespējamība.
4. Uzlabojas operatoru darba apstākļi un efektivitāte.
5. Tiek atvieglota ražošanas procesu plānošana.
6. Samazinās ražošanas līniju palaišanas laiks un izmaksas.
7. Uzlabojas vairāku procesu sinhronizācija un plānošana.
8. Samazinās un dažreiz vispār tiek izslēgts papīra atskaitēm veltītais laiks.
9. Var efektīvāk izmantot cilvēkresursus.
10. AVEVA MES nodrošina visus nepieciešamos datus vadībai vai citām uzņēmuma vadības sistēmām.
AVEVA MES ievieš pilnvaroti pārstāvji, kuri iedziļinās katra ražošanas uzņēmuma vajadzībās un darba procesos. Šīs sistēmas mērķis ir uzlabot efektivitāti un novērst iespējamās ražošanas kļūdas, dīkstāves laiku un citas problēmas.