Kā ar AVEVA risinājumiem uzlabot darba efektivitāti?

Viss sākas ar datu apkopošanu, analīzi un operāciju automatizāciju

Pēdējie divi gadi ir parādījuši, cik būtiska ir precīza ražošanas operāciju dokumentēšana un spēja tās pielāgot straujām izmaiņām.

AVEVA risinājumi ļauj apkopot un kontrolēt ražošanas datus, izmantojot dažādu piegādātāju ierīces, parūpēties par profilaktisko apkopi un izveidot zināšanu un datu krātuvi, kurā apkopoti ražotnes dati.

Uzņēmuma Klinkmann un tā partneru zināšanas sniegs jums unikālu izpratni par IT risinājumu, mašīnu, iekārtu un procesu integrēšanu. Klinkmann palīdzēs jums gūt panākumus digitālajā transformācijā.

Pieci veidi, kā operatīvo darbību trūkumus pārvērst priekšrocībās

Komandas, kas izstrādājot plānus neparedzētiem apstākļiem uzlabo sava darba efektivitāti, gūst pārsvaru pār komandām, kas neparedzētiem apstākļiem nav gatavas. Ārkārtas rīcības plāna esamība nodrošina, ka traucējumi sistēmās vai citur organizācijā nepasliktina operatīvo darbību kvalitāti.

Darbspējas kapacitātes nodrošināšana ir mērķis, pēc kā jātiecas visiem uzņēmumiem. Lai palīdzētu jums ceļā uz nevainojamas darbības efektivitātes sasniegšanu, mēs esam apkopojuši piecus ieteikumus sistēmu stiprināšanai un trūkumu pārvēršanai priekšrocībās.

1. Plānošanas izmantošana notikumu paredzēšanai

Viens no labākajiem veidiem, kā padarīt operatīvās darbības elastīgākas, ir iespējamo problēmu prognozēšana.

Piemēram, svarīgu sistēmu dublēšana ļauj pārvērst dīkstāvi no lielas problēmas par sīku neērtību, ļaujot komandai izvairīties no lieliem darbības pārtraukumiem.

Negadījumu plānošana palīdz arī vizualizēt ar dažādām situācijām saistītos izaicinājumus, proti, dažādus vadības risinājumus var ieviest pirms problēmu rašanās.

AVEVA Insight palīdz prognozēt problēmsituācijas, turklāt risinājums darbojas mākonī.

Insight palīdz gūt labāku izpratni par uzņēmumu un lielāku informētību par notiekošo, notikušo un to, kas var notikt nākotnē.

2. Datu pārvaldības digitalizēšana

Datu pārvaldība, dublēšana un koplietošana uzņēmuma ietvaros saprotamā formātā ir viens no būtiskākajiem automatizācijas procesu elementiem.

  • Dati ir visur, un to apstrāde kā daļa no operācijām palīdz pieņemt labākus biznesa lēmumus.
  • Pareizi apkopoti un izplatīti dati nemelo. Tos var izmantot par pamatu darbībām, kā arī tie var palīdzēt atbrīvoties no informācijas burbuļiem uzņēmumā.
  • Konsekvence un pareizās informācijas pieejamība palīdzēs samazināt kļūdas un atvieglos lēmumu pieņemšanu visā organizācijā.


AVEVA™ Historian digitalizē, apkopo un uzglabā datus, savukārt AVEVA Insight ļauj tos viegli vizualizēt visiem saprotamā veidā.

3. Investējiet komandas darbā – elastība

Ilgtspējīgākās organizācijas iegulda sava personāla kompetenču pilnveidošanā un komandas darbā.

Personāla stabilitāte ir būtiska efektīvas darbības sastāvdaļa.
Vai darba kvalitāte var palikt nemainīga, pēkšņi zaudējot daļu darbinieku?

Sadarbība un datu izplatīšanai paredzēti rīki var palīdzēt jūsu komandai darboties neatkarīgāk un attīstīt darbības kā grupai, tādējādi veicinot elastīgumu un efektivitāti.

Sniedziet saviem darbiniekiem iespējas apmeklēt sapulces un veidojiet darba kultūru, kas veicina un atalgo pielāgojamību un panākumus.

4. Izmantojiet tādu rīku kā proaktīvā apkope priekšrocības

Pat vislabākās komandas nespēj prognozēt visu. To rīcībā var nebūt pareizi dati, kā arī tās var nespēt pareizi interpretēt datus.

Par laimi dažādi mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta rīki interpretē datus efektīvāk nekā cilvēki, spējot identificēt kļūdainus modeļus, kas vēlāk varētu radīt problēmas.

Dažādas problēmas var prognozēt un novērst, sistēmās instalējot uz mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos balstītus profilaktiskās apkopes rīkus, kas spēj prognozēt neparedzētas problēmas.

5. Elastīga darbība ir arī droša darbība

Ļaunprogrammatūra, izspiedējvīrusi, ļaunprātīga rīcība un pat iekšēji uzbrukumi var jebkurā brīdī ietekmēt jebkuru uzņēmumu.

Jūsu darbību elastība ietekmē jūsu iespējas reaģēt uz šādiem draudiem. Kaut gan kvalitatīvi drošības pasākumi var aizsargāt jūs pret ļaunprātīgiem uzbrukumiem, nav neviena nevainojama risinājuma, kas varētu pilnībā novērst uzbrukumus.

Ja jūsu mērķis ir darbību noturība, jums ir jāplāno, kā izplatīt datus lokāli vai mākonī, kā atgūt šifrētus vai nozagtus datus un kādi pasākumi jāveic, lai panāktu darbību drošību.

Pareizi dati un datu analīze sniedz konkurences priekšrocības

Ātra piekļuve vēlamajiem ražošanas datiem nodrošina ātru operatoru un vadības reakciju uz novirzēm, tādējādi uzlabojot darbību rentabilitāti. Nākotnē panākumus gūs tie uzņēmumi, kas zinās, kā efektīvi izmantot pieejamos datus, nodrošināt datu izplatīšanu uzņēmuma ietvaros un pārvaldīt ikdienas darbības un procesus.

Rokasgrāmata efektīvākām darbībām

A blueprint for industrial Operational Efficiency
Aizpildot e-formu, Jūs varat lejupielādēt informatīvo materiālu