Ražošanas vadība

MES risinājumi ražošanas operāciju vadībai, kā arī produktivitātes mērīšanai, pārskatu veidošanai un izsekojamībai.

Procesu efektivitāte ar ražošanas vadības risinājuma palīdzību

Ražošanas nozares pastāvīgi meklē jaunus risinājumus darbu atvieglošanai, efektivitātes uzlabošanai un kļūdu un dīkstāvju samazināšanai. AVEVA MES (Manufacturing Execution System) piedāvā risinājumu šim visam.

AVEVA MES ražošanas vadība ir balstīta uz mākoņtehnoloģiju risinājumiem, tāpēc tās procesus iespējams vadīt no jebkuras ierīces ārpus ražotnes – piemēram, no viedtālruņa.

Racionalizējiet pasūtīšanas un ražošanas procesus, uzraugiet produktu ražošanas dzīves ciklu no izejvielām līdz gatavai produkcijai, kā arī novērtējiet un analizējiet rezultātus, kvalitāti un rūpnīcas resursu izmantošanu. Uzlabojiet ražošanas operācijas, palielinot ražošanas caurspīdīgumu.

MES ražošanas vadības sistēma ļauj unificēt uzņēmuma darbības procesus un iekārtas. Tas uzlabo produktivitāti un kvalitāti, kā arī nodrošina izmaksu ietaupījumu ražošanā vairākās ražotnēs.

Digitāla kārtības, efektivitātes un kvalitātes uzturēšana rūpnīcas darbībās

Racionalizējiet pasūtījumu plūsmu un ražošanas izpildi, sekojiet produktu transformācijas procesam no izejmateriāliem līdz galaproduktiem, novērtējiet un analizējiet ražīgumu, kvalitāti un rūpnīcas resursu izlietojumu. Uzlabojiet darbības efektivitāti, samazinot ražošanas izmaksas un zaudējumus ar ieskatu ražošanas izpildē.

MES pieeja, ko nosaka modelis, sniedz iespēju operatīvo procesu, aprīkojuma un darbību standartizēšanai, lai ātrāk uzlabotu ražīgumu, kvalitāti un izmaksu ietaupījumus vairākobjektu darbībās.

Borg Manufacturing

Atklājiet, kā Borg Manufacturing sasniedza 400 % efektivitātes pieaugumu, pateicoties AVEVA ražošanas izpildes sistēmas integrācijai ar savām ERP un automatizācijas sistēmām.

AVEVA atzīta kā Ražošanas izpildes sistēmu (MES) 2021. gada Gartner Magic Qadrant līdere

Mēs sniedzam iespēju ražotnes un procesu digitālā dvīņa izveidei ar AVEVA modeļa virzītu MES, kas spēj:

  • uzlabot ražīgumu un caurlaidi par 5-10 %;
  • samazināt līdz 25 % atkritumu;
  • samazināt enerģijas un ūdens patēriņu par 10 %.


Rūpnīcas-uzņēmum mijiedarbības palielināšana ļauj optimizēt vērtību ķēdi ar izpildi, kas tiek dinamiski optimizēta, lai uzņēmējdarbības vajadzības sabalansētu ar darbības ierobežojumiem, kamēr ražošanas izpildes sistēmas būtība joprojām ir nepārtraukta ražošanas darbību optimizēšana ar mākslīgo intelektu un uzlabotām plānošanas un grafiku veidošanas iespējām, pievēršot uzmanību vērtības noplūdēm un zudumiem rūpnīcās.

Ražošanas darbību digitālā transformācija

Pateicoties unikālajām izpildes un datu ievākšanas iespējām automatizētā rūpnīcas aprīkojumā, mūsu integrētais ražošanas izpildes risinājums kļūst par pirmo izvēli automatizētā vai ātras kustības preču ražošanā. Dinamiski sinhronizējiet cilvēku un iekārtu darbības un pārvaldiet cilvēku procesus, izmantojot mūsu modernizētās darbplūsmas pārvaldības iespējas.

Ražošanas un inventāra darbību pārvaldība

Pārveidojiet ražošanas un inventāra darbības, digitāli pārvaldot uzņēmējdarbības noteikumus un tverot informāciju par “Kurš, kas, kad, kur, kāpēc un cik” sērijveida un hibrīdos ražošanas procesos. Ražošanas izpildes sistēma nodrošina rīkus darba pasūtījumu izpildes pārvaldībai un uzraudzībai, produktu izstrādes realizācijai saskaņā ar specifikāciju, kā arī visas ražošanas izpildes informācijas un materiālu plūsmas dokumentēšanai darba plānošanā.

Digitāla ražošanas darbību pārvaldība palīdz uzlabot ražošanas procesu efektivitāti un elastību un samazina atbilstības un patērētāju drošības risku izmaksas.

Iegūstot uzticamu reāllaika informāciju, vadītāji un operatori ir labāk sagatavoti pasūtījuma plūsmas un ražošanas izpildes racionalizēšanai, ātrai produktu transformācijas izsekošanai no izejmateriāliem līdz gatavām precēm un ražīguma, kvalitātes un resursu izmantojuma novērtēšanai pastāvīgu uzlabojumu nolūkā.

Snieguma pārvaldība

Ražošanas snieguma pārvaldība palīdz uzturēt aprīkojuma darbību ar maksimālu sniegumu un nodrošina iespējas peļņas palielināšanai, izmaksu samazināšanai un augstāka līmeņa konkurētspējai.

Redzamība reāllaikā palīdz noteikt līniju vājākos posmus un izmantot kopēju aprīkojuma efektivitātes (OEE) KPI pārraudzību, lai tām atjaunotu pilnu darbības potenciālu. Sekojot darba pasūtījuma izpildei, varat klasificēt neplānotu dīkstāves laiku saistībā ar produktu nomaiņu, gaidstāvi vai citiem plānotiem notikumiem. Šāda precizitāte darba pasūtījuma līmenī atbalsta OEE KPI aprēķinus ar dinamiskiem snieguma mērķa pielāgojumiem, pamatojoties uz dažādiem produktiem, un ļauj parādīt grafika ievērošanas norādes reāllaikā un faktisko līnijas sniegumu.

Integrācija ar rūpnīcas kontroles sistēmu atbalsta snieguma pārvaldību, tverot ražošanas datus un īsas apstāšanās notikumus. Tas atbrīvo līnijas operatorus no manuālas datu ieguves, vienlaicīgi nodrošinot ticamu informāciju darbības snieguma un efektivitātes palielināšanai.

Kvalitātes darbību pārvaldība

Digitālā kvalitātes darbību pārvaldība nodrošina visu nepieciešamo, lai īstenotu aprīkojuma, procedūru un darbinieku uzraudzību saistībā ar ražošanas kvalitātes uzturēšanas un pastāvīgas uzlabošanas uzdevumu.

Īstenojiet kvalitātes paraugu plānus ar pilnu funkcionalitāti gan automātiskā, gan manuālā datu ievākšanā un saskaņošanā ar darba pasūtījuma izpildes notikumiem. Integrācija ar rūpnīcas automatizācijas sistēmām nodrošina efektīvu kvalitātes kontroli un SPC vizualizāciju ātras kustības preču ražošanai.

Integrācija ar darba plūsmas pārvaldības programmatūru palīdz automatizēt manuālas datu ievākšanas procesus un procedūras, lai veiktu korekcijas un profilaktiskus pasākumus, samazinot darbības laiku.

Uzņēmuma integrācija

Pateicoties uzticamai un optimizētai informācijas plūsmai starp plānošanu un uzņēmuma darbībām, uzlabojiet ražošanas piegādes ķēdes efektivitāti un uzņēmējdarbības elastību.

MES, ERP vai citu uzņēmējdarbības sistēmu integrēšana ar piegādes ķēdes redzamību ļauj pieņemt atbalsta lēmumus gandrīz reāllaikā.

Mūsu uzņēmuma integrācijas programmatūra nodrošina automātisku datu apmaiņu starp vairākām ražotnes un uzņēmuma lietotnēm, kā arī ražotnes uzņēmējdarbības nepārtrauktību ar noliktavas informācijas uzkrāšanu un ziņojumu vēsturi. Tas sniedz iespēju uzņēmuma un ražošanas sistēmu savstarpējai papildināšanai brīvi saistītā, tomēr ļoti uzticamā veidā.

Danone

Danone Specialized Nutrition var īstenot savu digitālās ražošanas vīziju ar AVEVA ražošanas izpildes sistēmu.

Kas ir AVEVA MES un kāpēc tā ir nepieciešama? 

Ražošanas sektors vienmēr meklē risinājumus, kas atvieglo darbu, palielina efektivitāti, novērš kļūdas un dīkstāvi. Šeit piemērots risinājums ir AVEVA MES (ražošanas izpildes sistēma).  

AVEVA MES — kā un kad instalēt 

Ja ražošanas process neuzlabojas un efektivitāte ir neapmierinoša, visloģiskākais risinājums ir ieviest MES (Ražošanas izpildes sistēmas).

Precīzāk izsakoties, MES ir īpaša programmatūra, kas uzlabo visu ražošanas procesu, ražošanas līniju un operatoru sniegumu. Viena no šādu sistēmu līderēm ir AVEVA MES. Ražošanas profesionāļi to atzīst un augstu novērtē ārkārtīgi augstās kvalitātes, elastības un plašā opciju klāsta dēļ.

Rezervējiet laiku speciālista konsultācijai

Ievadiet kontaktinformāciju un izvēlieties datumu

AVEVA Agility For Operations

Aizpildot e-formu, Jūs varat lejupielādēt informatīvo materiālu

Manufacturing Operations Transformation - AVEVA MES

Aizpildot e-formu, Jūs varat lejupielādēt informatīvo materiālu

Infographic Transform your manufacturing operations with AVEVA

Aizpildot e-formu, Jūs varat lejupielādēt informatīvo materiālu