Rockwell Automation Logix 5000 ievadkurss​

Virtuālā apmācības: Rockwell Automation Logix 5000

Apmācības periods: 1 diena
Apmācības laiks:
9.00-16.00
Cena: 750 € (bez PVN)
Apmācības valoda: angļu
Mācību materiāli: angļu valodā
Aparatūras prasības: nav
Programmatūras prasības: Apmācība notiek ar iepriekš izveidotu Skytap mākoņpakalpojumu, kuram var pievienoties izmantojot tīmekļa pārlūku.

Apmācībā prezentācijai izmantojam Zoom programmatūru. Pirms apmācības sākšanas pārbaudiet Skytap saderību, izmantojot Connectivity Checker.

Apmācību kursa informācija

Šis 1-dienu kurss iepazīstina ar Studio 5000 Logix Designer programmatūru un sniedz praktiskas iemaņas Logix Designer izmantošanā, lai samazinātu projekta izstrādes laiku un izmaksas.

Rockwell Automation Logix 5000 apmācību kursa mērķis
Apmācības mērķis ir sniegt pamatinformāciju par Logix 5000 produktu izmantošanu un programmēšanu. Kurss ir ieteicams ikvienam, kas izmanto un izstrādā programmas Rockwell Automation Logix 5000 grupas kontrolleriem.

Apmācību programma

  • Logix5000 kontrolleru, Logix Designer programmatūras un RA integrētās arhitektūras apskats
  • Jauna projekta izveide, ievades/izvades moduļu konfigurēšana, kontrollera pievienošana datoram, projekta ielāde kontrollerī
  • Kontrollera programmas testēšana, tagu un programmu pievienošana tiešsaistes režīmā, tendenču diagrammas izveide
  • Lietotāja datu tipu izveide un izmantošana, Point ievades/izvades moduļu pievienošana, Logix Designer programmatūras palīdzības sistēmas izmantošana
  • Jautājumi un atbildes

Klinkmann apmācības atcelšanas politika

Paziņojums par vēlmi atcelt reģistrāciju ir rakstveidā jāiesniedz Klinkmann. No apmācības kandidātiem, kuru atteikuma pieteikums tiek saņemts 7 kalendāro dienu laikā pirms apmācības datuma, tiek ieturēti 50 % no apmācības maksas. Ja pieteicējs nepiedalās apmācībā un pirms apmācības netiek saņemts atteikums, tiek ieturēta pilna apmācības maksa.

Ja persona, kura pieteikta apmācībām nevar piedalīties kursā, to var aizstāt cita persona, iesniedzot rakstveida paziņojumu.

Klinkmann patur tiesības atcelt un mainīt apmācības un pasākumus. Ja apmācības kurss ir jāatceļ, dalībnieki tiks informēti pirms apmācības sākuma.

Reģistrējieties apmācībām!