AVEVA InTouch automation software

Virtuālā apmācības: InTouch automation software pamatkurss

Apmācības periods: 4 dienas
Apmācības laiks:
9.00-16.00
Cena: 1050 € (bez PVN)
Apmācības valoda: angļu
Mācību materiāli: angļu valodā
Aparatūras prasības: nav
Programmatūras prasības: Apmācība notiek ar iepriekš izveidotu Skytap mākoņpakalpojumu, kuram var pievienoties izmantojot tīmekļa pārlūku.

Apmācībā prezentācijai izmantojam Zoom programmatūru. Pirms apmācības sākšanas pārbaudiet Skytap saderību, izmantojot Connectivity Checker.

Apmācību kursa informācija

Šis 4-dienu kurss sniedz būtisku izpratni par Wonderware vizualizācijas moduli un palīdz apgūt nepieciešamās zināšanas Jūsu konkrētā pielietojuma HMI sistēmas izstrādei.

Tiek apskatītas InTouch galvenās funkcijas un iepazīstina Archestra Simbolu un jaunās Situational Awareness bibliotēkas izmantošanu.

Nodrošina pamatzināšanas par InTouch lietošanu automatizācijas pielietojumu izstrādē. Nodrošina pareizu un optimālu InTouch izmantošanu dažādās ražošanas vidēs. Kurss ir ieteicams ikvienam, kas izmanto InTouch.

Apmācību programma

 • Kursa saturs, 1. diena

  • Īsa iepazīšanās ar Klinkmann, Wonderware un InTouch
  • InTouch programmatūras apskats
  • WindowMaker izmantošana aplikāciju logu dizainam un navigācijai, InTouch tagu vārdnīca, ievada/izvada konfigurācija

  Kursa saturs, 2. diena

  • Situācijas uztveres (Situational Awarenesss) vizualizācija
  • Simbolu redaktora izmantošana aplikāciju logu izstrādei
  • InTouch and Archestra Simbolu skripti

  Kursa saturs, 3. diena

  • Trauksmes un arhivēšana

  Kursa saturs, 4. diena

  • Drošība
  • Aplikāciju uzturēšana un izplatīšana

Reģistrējieties apmācībām!

Klinkmann apmācības atcelšanas politika

Paziņojums par vēlmi atcelt reģistrāciju ir rakstveidā jāiesniedz Klinkmann. No apmācības kandidātiem, kuru atteikuma pieteikums tiek saņemts 7 kalendāro dienu laikā pirms apmācības datuma, tiek ieturēti 50 % no apmācības maksas. Ja pieteicējs nepiedalās apmācībā un pirms apmācības netiek saņemts atteikums, tiek ieturēta pilna apmācības maksa.

Ja persona, kura pieteikta apmācībām nevar piedalīties kursā, to var aizstāt cita persona, iesniedzot rakstveida paziņojumu.

Klinkmann patur tiesības atcelt un mainīt apmācības un pasākumus. Ja apmācības kurss ir jāatceļ, dalībnieki tiks informēti pirms apmācības sākuma.