AVEVA Historian and Historian Client

Virtuālā apmācības: AVEVA Wonderware Historian and Historian Client

Apmācības periods: 3 dienas
Apmācības laiks:
9.00-16.00
Cena: 1050 € (bez PVN)
Apmācības valoda: angļu
Mācību materiāli: angļu valodā
Aparatūras prasības: nav
Programmatūras prasības: Apmācība notiek ar iepriekš izveidotu Skytap mākoņpakalpojumu, kuram var pievienoties izmantojot tīmekļa pārlūku.

Apmācībā prezentācijai izmantojam Zoom programmatūru. Pirms apmācības sākšanas pārbaudiet Skytap saderību, izmantojot Connectivity Checker.

Apmācību kursa informācija

Šis 3-dienu kurss paredzēts būtiskas izpratnes iegūšanai par Wonderware augstas veiktspējas reālā laika datu bāzes Historian Server iespējām un funkcionalitāti, kā arī par atskaišu veidošanas un datu analīzes programmatūru Historian Client.

HISTORIAN apmācību kursa mērķis

Nodrošina pamatzināšanas Historian servera izmantošanu datu savākšanai lietojumprogrammās. Nodrošina pareizu un optimālu Historian servera izmantošanu dažādās ražošanas vidēs. Kurss ir ieteicams ikvienam, kas atbild par procesa datu savākšanu un analīzi.

Kursa saturs, 1. diena

 • Wonderware Historian ievads
 • Historian un InTouch
 • Historian un Sistēmas Platforma

Kursa saturs, 2. diena

 • Datu apkopošana (Summaries)
 • Datu konsolidācija (Replication)
 • Manuālie dati
 • Historian notikumu sistēma (Event System)

Kursa saturs, 3. diena

 • Historian klienta grafiki (Client trends)
 • Historian klienta darba vide (Workbook)
 • Historian klienta pieprasījumi (Queries)
 • Historian klienta atskaites (Reports)

Klinkmann apmācības atcelšanas politika

Paziņojums par vēlmi atcelt reģistrāciju ir rakstveidā jāiesniedz Klinkmann. No apmācības kandidātiem, kuru atteikuma pieteikums tiek saņemts 7 kalendāro dienu laikā pirms apmācības datuma, tiek ieturēti 50 % no apmācības maksas. Ja pieteicējs nepiedalās apmācībā un pirms apmācības netiek saņemts atteikums, tiek ieturēta pilna apmācības maksa.

Ja persona, kura pieteikta apmācībām nevar piedalīties kursā, to var aizstāt cita persona, iesniedzot rakstveida paziņojumu.

Klinkmann patur tiesības atcelt un mainīt apmācības un pasākumus. Ja apmācības kurss ir jāatceļ, dalībnieki tiks informēti pirms apmācības sākuma.

Reģistrējieties apmācībām!