UNISTREAM PLK kontrolē dzeramā ūdens attīrīšanu un viedās pilsētas automatizāciju

SIA ”GROBIŅAS NAMSERVISS” ir iekārtu un pakalpojumu dzīves cikla pārvaldības uzņēmums Smart City (viedās pilsētas) projektiem, piemēram, dzīvojamo ēku administrēšanai, kā arī centralizētās siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai.

Ūdens atdzelžošanas stacijas automatizācija uzlabotai drošībai un attālinātai uzraudzībai

Iepriekšējā Grobiņas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas (ŪAS) vadības un uzraudzības sistēma bija novecojusi, gan ekspluatācijas laikā radušos defektu un bojājumu ziņā, gan tehnoloģiski. Sistēma neatbalstīja vairākas noderīgas funkcijas, piemēram, attālinātu piekļuvi no jebkuras viedierīces, SMS apziņošanu avāriju gadījumā, pilnvērtīgu ūdens un gaisa spiediena un urbumu ūdens līmeņa uzraudzību. Nebija iespējams veikt atdzelžotāju vārstu aktuatoru manuālu vadību, kas ir nepieciešama pie dažādām atdzelžošanas stacijas pārbaudēm, remonta un apkopes darbiem.

Galvenās prasības jaunajai sistēmai

  • vadības un uzraudzības sistēmas atjaunināšana
  • esošo sistēmu lietošana – laika un izmaksu ziņā efektīvam ieguldījumam
  • attālināta piekļuve sistēmai no jebkuras viedierīces
  • SMS apziņošana avāriju gadījumā
  • ŪAS galveno rādītāju attālināta uzraudzība
  • atdzelžošanas vārstu piedziņas manuāla vadība

 

2019. gadā tika uzsākts projekts sistēmas un objekta pilnīgai renovācijai. Projekta ietvaros tika veikta Grobiņas ŪAS vadības un uzraudzības sistēmas nomaiņa pret jaunu un mūsdienīgu, kas nodrošina visas nepieciešamās funkcijas drošai un autonomai ūdens attīrīšanai un padevei.

Tika veikta arī ŪAS sistēmas aprīkojuma (dziļurbumu sūkņu, gaisa pūtēja, kompresoru, vārstu piedziņu) elektroapgādes tīklu renovācija, ieskaitot fāžu kontroles moduļu, pārsprieguma aizsardzības moduļu un īssavienojuma un pārslodzes aizsardzības iekārtu uzstādīšanu.

Izmaksu un laika ziņā efektīvākais projekts

SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” ir vairāku gadu pieredze Unitronics PLK programmēšanā un izmantošanā monitoringa un vadības sistēmās Smart City projektos, piemēram, ūdens atdzelžošanas staciju, katlu māju, kanalizācijas sūkņu staciju un citu objektu vadības un uzraudzības sistēmās. Unitronics programmēšanas rīki VisiLogic un UniLogic ir ar salīdzinoši uzskatāmu interfeisu un nodrošina ātrāku PLK darbības algoritma un vizualizācijas izveidi.

Jaunā vadības un uzraudzības sistēma tika veidota uz Unitronics UniStream sērijas bāzes, jo šie PLK ir integrēti ar HMI paneli, kā arī nodrošina modulāru sistēmas struktūru – jebkurā brīdī sistēmu ir iespējams papildināt un pilnveidot, pieslēdzot papildus I/O (ieeju/izeju) paplašināšanas moduļus. Ar UniStream sērijas PLK ir viegli izveidot detalizētu, uzskatāmu un lietotājam pievilcīgu HMI vizualizāciju, un, izmantojot dažādus atbalstītos datu pārraides protokolus, arī izveidot sakarus ar citām iekārtām. PLK ir savietojami ar GSM modemiem SMS apziņošanai, un izmantojot VNC Viewer, ir iespēja izveidot attālinātu piekļuvi no jebkuras viedierīces.

“Konkrēta projekta gaitā Klinkmann nodrošināja operatīvu nepieciešamo PLK un saistīto komponenšu piegādi, kā arī visā projekta laikā sniedza atbalstu visos jautājumos, kas saistīti ar Unitronics produktiem”, komentē SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS” galvenais enerģētiķis Kārlis Sējējs.

Ar jauno vadības un monitoringa sistēmu ir novērstas visas iepriekš minētās nepilnības, tādējādi nodrošinot Grobiņas ŪAS sistēmas automatizētu un kvalitatīvu darbību, kas ir nepieciešama, lai turpinātu nodrošināt Grobiņas pilsētas iedzīvotājiem nepieciešamo dzeramā ūdens kvalitāti.

Smart Infra — viedās notekūdeņu sistēmas

Uzņēmuma Uponor darbība Somijā ir balstīta uz ēku tehnoloģiju un komunālo pakalpojumu tehnoloģiju produktu izstrādi un ražošanu. Uponor klienti ir infrastruktūras, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas nozares profesionāļi, kā arī Uponor partneru piesaistīti patērētāji.

Read More »