Mūsu klients: Arla Ingman SIA

Integrētas ražošanas vadība un izsekojamība ar MES risinājuma izmantošanu

Arla Ingman Oy ražošanai bija jākļūst efektīvai un elastīgai specifiskām ražošanas partijām, kā arī viegli izsekojamai. Wonderware MES programmatūras palīdzēja Arla Ingman Oy minēto mērķu sasniegšanā, vienlaicīgi nodrošinot sasaisti ar ERP sistēmām un nodrošinot vajadzīgo ražošanas ātrumu.

get_app