Dehn

Dehn – ārējās zibensaizsardzības, pārsprieguma aizsardzības risinājumi un drošības aprīkojums.

Klinkmann piedāvā vācu kompānijas DEHN + SÖHNE ārējās zibensaizsardzības, pārsprieguma aizsardzības risinājumus kā arī drošības aprīkojumu.

Uzņēmums DEHN + SÖHNE ir labi pazīstams ar unikāliem zibens un pārsprieguma aizsardzības risinājumiem, kuru izstrādāšanā tiek nodarbināti vairāk nekā 150 zinātnieki un inženieri.

4000 dažādu specializētu ierīču un komponentu, kas ietilpst DEHN + SÖHNE sortimentā, sniedz projektētājiem plašas risinājumu izsrādes iespējas, bet instalatoriem – ērtu un ātru instalācijas procesu.

Pārsprieguma aizsardzība

Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko iekārtu skaita pieaugumu gan mājās, gan uzņēmumos.

Zibens izlādes nav iespējams novērst, taču no to radītā posta iespējams profilaktiski aizsargāties.

DEHN + SÖHNE radītā RED/LINE izstrādājumu sērija piedāvā sistemātisku pieeju elektroapgādes tīklam pieslēgtu iekārtu aizsardzībai no pārsprieguma.

Savukārt YELLOW/LINE izstrādājumu sērija iekļauj plašu, vājstrāvu tīkliem paredzētu izstrādājumu klāstu. Šis sistemātiskais iekārtu klāsts nodrošina ekonomiski efektīvu aizsardzību neatkarīgi no darbības jomas un aizsargājamā objekta lieluma.

Visas DEHN + SÖHNE pārsprieguma aizsardzības iekār-tas atbilst pastāvošajiem standartiem.

Elektrotīkla trīspakāpju aizsardzība ēkas elektrotīklam sniedz triju dažādu veidu aizsardzību. Pareizi izveidojot trīspakāpju aizsardzību, tiek nodrošināta efektīva pārs-priegumu aizsardzība un garantēta iekārtu netraucēta darbība.

Vairāk

Ēku zibensaizsardzība

Zibensaizsardzība ir komplekss, kuru veido ēkas iekšējā pārsprieguma aizsardzība un ēkas ārējā zibensaizsardzība. Ārējās zibensaizsardzības mērķis ir novērst kaitējumu, ko ēkām vai citiem aizsargājamiem objektiem var nodarīt zibens. Ārējā zibensaizsardzība vienmēr nosaka arī iekšējās aizsardzības nepieciešamību.

Zibenim iesperot ēkā, zibens izlādes strāva plūst caur ēkas konstrukcijām, tādēļ var rasties ēkas un/vai elektronisko iekārtu bojājumi, izcelties ugunsgrēks un ēkas iekšienē veidoties dzīvībai bīstamas potenciālu starpības. Zibensaizsardzība novērš zibens izlādes radītus zaudējumus.

Ārējo zibensaizsardzību veido trīs galvenie elementi: zibens uztveršanas sistēma, novadīšanas vadi un zemējuma sistēma. Ja zibensaizsardzības sistēma ir projektēta pareizi, iespējams efektīvi novērst zibens izlādes radītos zaudējumus un garantēt iekārtu netraucētu darbību arī pērkona negaisa laikā.

Ja apsverat zibensaizsardzības izbūvi, sazinieties ar mums. Mēs labprāt sniegsim padomus par aizsardzības risinājumiem un nepieciešamības gadījumā arī papildu informāciju par mūsu izstrādājumiem. Mūsu gadiem ilgā pieredze zibensaizsardzības jomā, kā arī zināšanas par DEHN un tirgū plašākais zibensaizsardzības piederumu klāsts ļaus izveidot efektīvu aizsardzību pret zibeni.

Vairāk

Lokizlāde

Drošības izstrādājumi elektrības nozares profesionāļiem uzstādīšanai iekštelpās un ārā: sprieguma un loka aizsardzības izstrādājumi, visi ar darba drošības noteikumu atbilstības nodrošināšanu saistītie izstrādājumi, kā arī cits aprīkojums un piederumi.

Vairāk par Drošības Aizsargapģērbu

Vairāk par Drošības Aprīkojumu

Saņemt papildus informāciju

Ievadiet savu e-pasta adresi, klientu apkalpošanas centrs ar Jums sazināsies.