Wonderware AutoSave

System Platform izmaiņu vadības rīks.

Wonderware MES Software Operations

Ražošanas izsekojamības kontrole un uzraudzība reālā laikā – sākot ar izejvielām un beidzot ar gala produktu ražošanu.

Wonderware MES Software Performance

Ražošanas efektivitātes uzraudzība un optimizācija.

Wonderware MES Software Quality

Ražošanas kvalitātes uzraudzība.

Wonderware Enterprise Integrator

Enterprise Integrator nodrošina informācijas apmaiņu starp Wonderware programmatūru un uzņēmuma biznesa sistēmu, un nodrošina standarta programmatūras pieeju ERP, laboratorijas un uzglabāšanas lietojumprogrammām.

Wonderware InBatch

Programmatūra pakešu un plūsmas procesiem un receptūrai.

Wonderware IntelaTrac

Mobila darbaspēka uzraudzības un lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma, izmantojot mobilās tehnoloģijas.

Wonderware QI Analyst

Statistisko procesu vadības sistēmu datu analīzes un pārvaldības programmatūra.

Wonderware Recipe Manager Plus

Resursu pārvaldības programmatūra.

Wonderware Workflow Skelta BPM

Biznesa procesu resursu pārvaldības programmatūra. Modulāra automatizācijas un ražošanas modelēšana un pārvaldība. Ļauj izstrādāt pilnīgi jauna tipa un daudz efektīvāku ražošanas procesu un monitoringu.

Saņemt papildus informāciju

Ievadiet savu e-pasta adresi, klientu apkalpošanas centrs ar Jums sazināsies.