PLK Unitronics Unistream izmantošana katlu mājas automatizācijas sistēmas attālināta vadība

Unitronics_Boiler_House_Asiakastarina_1

Īss projekta apraksts

Katlumājā “SILTUMS” ir uzstādītā siltuma ražošanas iekārta, kas ir ražota Saldus novada Druvā, uzņēmumā “AGB Serviss”, kura specializācija ir katlu māju uzstadīšana. Valdes priekšsēdētājs Aivars Bundzens uzteica “Kuldīgas siltumtīklus”, projekta īstenošanas laikā darbs ritēja ļoti plānveidīgi ar lielu izpratni par procesiem. “Darba apjoms īso termiņu dēļ šķita neiespējamā misija. Tukšā vietā, māla bedrē ir tapusi mūsdienīga katlumāja, lai iedzīvotāji saņemtu centralizēto siltumapgādi. Jaunajā katlumājā darbojas šķeldas katls ar jaudu 1,5 megavati,” pauda A.Bundzens.

Pēc četru mēnešu intensīva darba, spītējot ilgstošajām lietavām, decembra sākumā darbu uzsākusi jaunuzbūvētā katlumāja, kas centrālo siltumu piegādā iedzīvotājiem Kurmāles pagasta Priedaines ciemā.

Katlumājas darbība ir pilnībā automatizēta. Tās darbība tiek kontrolēta ar elektronisku vadības sistēmu. Ja tiek novērotas izmaiņas uzstādītajos parametros, tad atbildīgajam darbiniekam pienāk īsziņa. Attālinātā kontrole tiek nodrošināta caur modemu.

Katlumājā uzstādīta videonovērošana, kā arī ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas. Pateicoties integrētajai sistēmai, kura apstrādā datus no pieslēgtajām IP kamerām, kontrollieris rāda video (stream) reālā laikā un spēj atskaņot skaņu.

Jaunās sistēmas galvenās priekšrocības

Vislielākais dzinējspēks jebkurai kompānijai ir tās produktu tirgus. Arī mēs sekojot tendencēm vietējā tirgū, uz kuru sākotnēji orientējāmies, meklējām risinājumus, lai padarītu savu produktu klientam pievilcīgāku. Sākotnēji tas tika iecerēts, kā unificēta sistēma, kas derētu pilnīgi visam mūsu vidējās sērijas katliekārtu klāstam. Tomēr laika gaitā atklājās, ka Unitronics produkts ir krietni vispusīgāks un fleksiblāks par virkni citu šeit pieejamo līdzīgo produktu, tāpēc tā pielietojumu arvien paplašinājām. Šobrīd Unitronics produkciju pielietojam gandrīz visu mūsu automatizācijas vajadzību apmierināšanai un nākotnē plānojam to vēl vairāk paplašināt. Piemēram, ir plānota pāreja uz Unistream 10’’ ar lielāku ekrānu un paplašinātām kominukācijas iespējām.

Unitronics priekšrocības

Vispirms jau jāpiemin “all-in-one” produkta pievilcīgā cena, kas Latvijas tirgum ir ļoti būtiski.

Otrais un iespējami pat galvenais bonuss, kas būtu jāpiemin, ir integrētā programmēšanas vide, no kuras nav “jāizkāpj” strādājot ar PLK programmatūras daļu vai ar HMI. Viss ir pieejams “tur pat”. Tas ir pasaules līmeņa risinājums, kas droši var aizvietot citas alternatīvas sistēmas

Vēl viena un ne mazsvarīga lieta ir tas, ka Unitronics produkts visu laiku attīstās – regulāri nāk klāt jaunas lietas gan programmatūrā, gan aparatūras klāstā.

Bet pats būtiskākais – ražotājs ieklausās “klientā un gala lietotājā” programmētājā, un operatīvi novērš trūkumus vai kļūdas, ja tādas ir uzietas. Atklāti sakot, pat nezinu nevienu citu ražotāju, kas tik operatīvi iesaistītos atklāto problēmu novēršanā.

Unitronics PLK produktu piedāvājums e-veikalā