AVEVA™ Plant SCADA 2020 R2 Configuration

AVEVA™ Plant SCADA

Klinkmann Plant SCADA kurss ir vispārīgs divu dienu pamatkurss par programmatūras pamatfunkcijām un Plant SCADA Studio izstrādes vidi.

Plant SCADA pamatkursa mērķis
Nodrošināt pamatinformāciju un zināšanas par Plant SCADA programmatūras lietošanu automatizācijas un tīklošanas jomā. Šis kurss ir ieteicams visiem, kas izmanto vai plāno izmantot Plant SCADA programmatūru.

Apmācību programma
Kursa programma tiks paziņota dalībniekiem nedēļu pirms apmācības.

Apmācība: 9.00-16.00
Apmācības cena:
  Apmācības: 770 € (bez PVN) 
  Virtuālās apmācības: 560 € (bez PVN)
Apmācības valoda: Anglu
Mācību materiāli: angļu valodā
Aparatūras prasības: Nav
Programmatūras prasības: Apmācība notiek ar iepriekš izveidotu Skytap mākoņpakalpojumu, kuram var pievienoties izmantojot tīmekļa pārlūku.

Apmācībā prezentācijai izmantojam Zoom programmatūru. Pirms apmācības sākšanas pārbaudiet Skytap saderību, izmantojot Connectivity Checker.

Klinkmann apmācības atcelšanas politika

Paziņojums par vēlmi atcelt reģistrāciju ir rakstveidā jāiesniedz Klinkmann. No apmācības kandidātiem, kuru atteikuma pieteikums tiek saņemts 7 kalendāro dienu laikā pirms apmācības datuma, tiek ieturēti 50 % no apmācības maksas. Ja pieteicējs nepiedalās apmācībā un pirms apmācības netiek saņemts atteikums, tiek ieturēta pilna apmācības maksa.

Ja persona, kura pieteikta apmācībām nevar piedalīties kursā, to var aizstāt cita persona, iesniedzot rakstveida paziņojumu.

Klinkmann patur tiesības atcelt un mainīt apmācības un pasākumus. Ja apmācības kurss ir jāatceļ, dalībnieki tiks informēti pirms apmācības sākuma.