Wonderware InTouch ievadkurss

Kurss paredzēts Wonderware vizualizācijas moduļa pamatu apgūšanai. Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par InTouch elementu izmantošanu HMI (Human Machine Interface) sistēmas izstrādei Jūsu konkrētā pielietojuma vajadzībām.

Kursa klausītāji saņem sertifikātu.

Apmācību cenā iekļautas kafijas pauzes, pusdienas un mācību materiāli.

Apmācības no 9:00 līdz 16:00

Dienas kārtība
Rīta kafija, Klinkmann un Wonderware prezentācija
InTouch programmatūras apskats
Jaunu projektui izstrāde, izmantojot InTouch, Application Manager un WindowMaker
Grafika, ArchestrA simboli, tagi un animācija
Pusdienas
Loģika un ievada/izvada konfigurēšana
Skripti
Trauksmes un datu reģistrēšana

Apmācības cena: 100,00 € (bez PVN), vienam dalībniekam

Apmācības valoda: Latviešu, krievu un angļu

PIETEIKTIES APMĀCĪBĀm


Uzzināt papildus informāciju vai reģistrēties apmācībām

Papildus informācija info@klinkmann.lv vai Tālr. +371 6738 1615, +371 6738 1617