Ewon Flexy aktivizē digitālo lietu interneta platformu savienotajām attālajām ierīcēm

Klinkmann HMS attālās pārvaldības risinājums ievāc ierīces datus ar mākoņa starpniecību

Pareizi ieviests lietu internets uzlabo ražošanu, prognozē apkopes intervālus un ļauj veikt operatīvo analīzi, izmantojot vēsturiskos datus.

Dažādiem apstrādes nozares klientiem Elomatic Oy piedāvā uz klientu orientētus risinājumus lielo datu ievākšanai, analīzei un izmantošanai ar lietu interneta starpniecību. Lai apmierinātu klientu mainīgās vajadzības, Elomatic ir jānodrošina risinājums, kas ļauj ievākt un analizēt datus no dažādām ierīcēm un zīmoliem visā pasaulē. Attālās piekļuves dažādplatformu Ewon ierīces un eFive datu koncentratora pakalpojums ļauj Elomatic ieviest izdevīgu un elastīgu risinājumu, sniedzot iespēju droši ievākt datus.

Izaicinājums

Lietu interneta sistēmas bieži ir paredzētas lieliem operatoriem un noteiktiem ierīču veidiem.

Apstrādes nozares uzņēmumi ir ļoti atšķirīgi gan lieluma un vajadzību, gan uzstādītās bāzes ziņā. Ar lietu internetu datus var ievākt un izmantot efektīvāk, proti, lai uzlabotu ražošanu, veiktu proaktīvu stāvokļa uzraudzību un turpmāku analīzi, kā arī ziņošanu, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem.

Tomēr daudzi operatori var nodrošināt tikai tādu datu ievākšanas sistēmu, kas spēj vākt datus no noteiktu zīmolu ierīcēm vai ierīču veidiem un kas ir pārāk apjomīga mazākiem operatoriem un lietojumiem. Augstas licencēšanas maksas bieži ir šķērslis nepieciešamo ieguldījumu veikšanai.

“Mūsu klienti ir dažādu izmēru uzņēmumi, kuriem lielas licencētas sistēmas ir pārāk neelastīgas un dārgas. Mums ir vajadzīgs elastīgs un izdevīgs risinājums, ko varam piedāvāt visu izmēru klientiem,” stāsta Elomatic Oy pārdošanas vadītājs Arto Ālbergs (Arto Ahlberg).

Risinājums

Ewon ierīces attālai piekļuvei un eFive datu koncentrators attālam automatizācijas risinājumam.

Ewon attālās piekļuves ierīces, ko nodrošina Klinkmann un centrāli vada eFive datu koncentrators, ļauj integrēt visbiežāk izmantotās automatizācijas ierīces. Tās ievāc analizējamos datus, izmantojot drošo VPN savienojumu ar mākoni. Datus MySQL datu bāzē ievāc tieši klienta serveris vai Elomatic Oy pārvaldītais serveris. Ievākšanas intervāls ir 2–5 sekundes (atkarībā no datu daudzuma un vajadzības).

Ewon piekļuves iekārtas ievāc datus no dažādām ierīcēm, izmantojot dažādus saziņas protokolus un drošo VPN savienojumu. Savienojuma izmaksas ierīcēm, kas savienotas ar Ewon piekļuves iekārtām, ir zemas, un tās var ātri uzstādīt. Datus no vairākām ražotnēm var ievākt centrāli un piemērotā formātā. Tāpēc salīdzināmi ziņojumi un analīzes ir viegli pieejamas klienta speciālistiem. Tam ir būtiska ietekme uz ražošanas pārvaldību un apkopes vajadzību prognozēm.

“Neatkarīgi no atrašanās vietas, izmantojot HMS Ewon produktu saimi, klients ziņojumus var skatīt ne tikai datorā, bet arī viedtālrunī vai planšetdatorā,” skaidro Ālbergs.

Secinājums

Dažādplatformu risinājums dažādu datu un datu apjomu ievākšanai, analīzei un ziņošanai.​

HMS Ewon produktu saime ļauj uzņēmumiem Elomatic un Klinkmann piedāvāt saviem klientiem produktu paketi, kas ievāc un analizē datus, kā arī ģenerē dažādus ziņojumus un informācijas paneļus. Turklāt tā ļauj veikt ražošanas pārvaldību, kā arī dažādu ražošanas vietu salīdzināšanu un vadību, pamatojoties uz reāllaika datiem.

“Klinkmann mums spēja nodrošināt tādus instrumentus, kas ļauj klientiem piedāvāt analītiku un datu bāzu pārvaldību. Tas nozīmē, ka mūsu klientiem, piemēram, ir informācija par prognozējamu apkopi, procesu tehnoloģiju, izsekojamību un dažādu ražotņu salīdzinājumu, tādējādi uzlabojot ražošanu,” norāda Ālbergs.

“Mums svarīgi kritēriji bija risinājuma elastība un mērogojamība. Tagad mēs varam nodrošināt vienādi augstu kvalitāti un drošus pakalpojumus dažāda lieluma klientiem — no maziem objektiem ar tikai dažiem datu punktiem līdz liela mēroga klientu procesiem ar desmitiem tūkstošu datu punktu. Tagad mēs varam nodrošināt datu ievākšanu un analītiku, kam parasti bija nepieciešami lieli ieguldījumi, ekonomiskā un ātrā veidā. Līdz šim mūsu klienti ir bijuši ļoti apmierināti ar integrēto pakalpojumu,” stāsta Ālbergs.