Rockwell Automation virtuālās apmācības

Rockwell Automation Logix 5000 perusteet koulutuksen kuva

Rockwell Automation Rockwell Automation Virtual Courses Apmācības cena: 250 € (VAT 0%).Apmācības valoda: Angļu. PlantPAx Process Developement Basics Training time: 18.5.2021 9:00–12:00This course will introduce you you with the steps necessary to […]

Rockwell Automation Logix 5000 ievadkurss

Rockwell Automation Logix 5000 perusteet koulutuksen kuva

Šis 1-dienu kurss iepazīstina ar Studio 5000 Logix Designer programmatūru un sniedz praktiskas iemaņas Logix Designer izmantošanā, lai samazinātu projekta izstrādes laiku un izmaksas.

Virtuālās apmācības: Wonderware Historian kurss

Aveva Historian training

Šis 3-dienu kurss paredzēts būtiskas izpratnes iegūšanai par Wonderware augstas veiktspējas reālā laika datu bāzes Historian Server iespējām un funkcionalitāti, kā arī par atskaišu veidošanas un datu analīzes programmatūru Historian Client.

Virtuālās apmācības: Unitronics Vision miniPLK+displejs kurss

Unitronics-koulutusta Klinkmannilta

Klinkmann organizē Unitronics Vision miniPLK + displejs vienas dienas apmācību kursu, kura laikā tiek apskatīti loģikas modeļi, paplašināšanas bloki un komunikācija, tostarp GSM/GPRS mobilais tīkls, Ethernet, tīmekļa serveris, seriālais un Modbus interfeisi.