AVEVA solutions and Smart Analytics to improve your maintenance and operations reliably

In the webinar, you’ll learn how to gather production and operational data using the AVEVA Operations products and specifically use the AVEVA Insight analytics tools to increase operational reliability and efficiency, as well as optimize operations through the use of machine learning and artificial intelligence (AI).

In the webinar, we will briefly review the AVEVA Operations portfolio products for on premise collecting, storing enriching and visualizing the data (AVEVA Historian and AVEVA PI System) as well as the AVEVA Insight with analytics tools such as: Automated Analytics, Guided Analytics, Advanced Analytics and Condition Based Rules.

AVEVA Insight is a cloud platform for production process data collection, business decision making and proactive analytics. In addition to data, AVEVA Insight offers artificial intelligence features that help improve operational reliability and performance. Analytics between the operational functions of an organization provides a framework for continuous process optimization. Eliminating data hoarding and uncomplicated data sharing is the foundation for the evolution of organizations.

AVEVA Historian (formerly Wonderware Historian) combines advanced data storage and compression techniques with an industry-standard query interface to ensure open access to your process, alarm, and event data. It enables faster, more informed decisions while keeping your team fully informed on operational performance.

AVEVA PI System (formerly Osisoft PI) enables digital transformation through trusted, high-quality operations data. Collect, enhance, deliver and share data in real time, from edge to cloud. Support new business opportunities with IIoT technology.

AVEVA OEE mākslīgā intelekta risinājumi efektivitātes uzlabošanai

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un rentablu darbību, mūsdienu rūpniecībai ir nepieciešamas uzticamas sistēmas un dati, kas visos līmeņos atbalsta darbinieku augošās vajadzības.

Lasīt vairāk →

AVEVA risinājumi un Smart Analytics

Šajā tīmekļseminārā jūs uzzināsiet, kā apkopot ražošanas un darbības datus, izmantojot AVEVA darbību vadības produktus, un to, kā izmantot analītikas rīkus AVEVA Insigh, lai paaugstinātu darbības drošumu un efektivitāti, kā arī optimizētu operācijas, izmantojot mašīnmācīšanos un mākslīgo intelektu (AI).

Lasīt vairāk →

Attālinātie risinājumi paver digitālās iespējas un jaunas biznesa koncepcijas

Divi 2022. gada vissvarīgākie vārdi ir “attālināts” un “drošs”. Šajā tīmekļseminārā tiks parādīts, kā ar Belden industriālās drošības risinājumu palīdzību viegli un saskaņoti strādāt ar esošajām un jaunajām lietojumprogrammām, vienlaikus darot to droši.

Lasīt vairāk →