AVEVA partneru tīkla sistēmu integratora (SI) sertifikācijas programma

Vadošie sistēmu integratori strādā ar AVEVA programmatūras produktiem Somijā un starptautiski

AVEVA Partner Network System Integrator

AVEVA SISTĒMU INTEGRATORA PROGRAMMA SNIEDZ DAŽĀDAS PRIEKŠROCĪBAS. JŪS VARAT KĻŪT PAR DALĪBNIEKU UZTICAMĀ EKSPERTU TĪKLĀ, KUR KLIENTI ATROD SERTIFICĒTU PARTNERI SAVIEM JAUNAJIEM PROJEKTIEM.

AVEVA partneru tīkla sistēmu integratora programma nodrošina kompetenci un jaunus projektus partneriem. Sertifikācijas programma nodrošina AVEVA programmatūras produktu kompetences sertifikāciju projektu darbiniekiem un ļauj jūsu organizācijai iegūt sertifikāciju AVEVA partneru tīkla programmā.

Apstiprināto sistēmu integratoru sarakstu skatiet AVEVA vietnē: System Integrators

Plašāku informāciju par sertifikācijas programmas priekšrocībām skatiet sistēmas integratora brošūrā – AVEVA Partner Network for System Integrators.

AVEVA partneru tīkla sertifikācijas programma nodrošina trīs dažādus portfolio:

AVEVA partneru tīkla sertifikācijas programma nodrošina trīs dažādus portfolio:

2. Operācijas
(InTouch, System Platform, Edge, Citect SCADA, MES Operations, MES Performance, Model Driven MES, Ampla un Midstream)
3. Veiktspēja
(APM: PRiSM, IntelaTrac)

AVEVA programmatūras kompetence — bezmaksas apmācība Somijā

Lai nodrošinātu programmatūras kompetenci jūsu organizācijā, Klinkmann piedāvā bezmaksas apmācību vienam jūsu organizācijas darbiniekam vienā no šiem kursiem:

  • InTouch pamati
  • Historian datubāze un atskaišu veidošanas rīki
  • Citect Scada pamati

 

Plašāka informāciju par kursiem, to grafikiem un reģistrāciju kursiem skatiet mūsu tīmekļa vietnē www.klinkmann.fi.

Sertifikācijas programmas prasības sistēmu integratoriem

Lai kļūtu par sertificētu sistēmu integratoru, jūsu organizācijai jābūt reģistrētai SI programmā un tai ir nepieciešams derīgs klientu atbalsta līgums. Programmā apstiprinātam integratoram ir nepieciešamas divas sertificētas personas, un organizācijai ir jāspēj nodrošināt vismaz divas atsauksme par sekmīgi veiktiem un pārbaudāmiem projektiem.

Skatiet precīzākas AVEVA partneru tīkla sertifikācijas prasības un aizpildiet pielikuma failu.
AVEVA Partner Network

Norādījumi sistēmu integratora sertifikācijas eksāmenam

Sistēmu integratori var iegūt sertifikātu pēc veiksmīgi nokārtota eksāmena.

Skatiet eksāmenu grafika sarakstu:
AVEVA Software Certified Systems Integrator Exams

Eksāmena nokārtošanai varat arī iepazīes ar AVEVA programmatūras risinājumiem:
AVEVA Software Training

Ja esat jauns lietotājs vai jums nav pieteikšanās akreditācijas datu, reģistrējieties adresē https://om.aveva.com/softwarewebID/ un kā profila veidu atlasiet System Integrator. Nogaidiet vismaz 24 stundas, lai reģistrācija tiktu apstrādāta. Pretējā gadījumā pierakstieties eksāmenu portālā, izmantojot no klientu atbalsta dienesta saņemtos akreditācijas datus.

Sistēmu integratoriem ir jāreģistrējas, izmantojot savas organizācijas e-pasta domēna nosaukumu, piemēram @aveva.com. Eksāmenu portāls nepieņem vispārīgas e-pasta adreses.

Ja rodas problēmas ar piekļuvi eksāmenu portālam, sazinieties ar AVEVA vietējo pārstāvi (Klinkmann Oy).

Klinkmann katru gadu nodrošina bezmaksas AVEVA programmatūras apmācības sertificētiem sistēmu integratoriem zināšanu atjaunināšanai.