Praktiska un visaptveroša operāciju pārvaldība

Operāciju vadība (Operations Control), visaptveroša operatīvā vadība, kas ir daļa no AVEVA “Edge to Enterprise” stratēģijas, nav atsevišķs piedāvājums, bet gan risinājums, ko veido vairākas lietotnes, kas efektīvi apkopo iepriekš izkliedētus un nepieejamus datus vienotā skatījumā.

AVEVA risinājumi ļauj uzraudzīt visu ražošanas procesu

Operatīvā darbība pilnīgi jaunā līmenī

AVEVA risinājumi nodrošina jūsu organizācijas vajadzībām pielāgojamas bezgalīgas iespējas. Lai gan uzņēmuma darbībā var būt svarīgas atsevišķas “Edge to Enterprise” risinājuma daļas, to integrēta iekļaušana rada ievērojami labāku un visaptverošu gala rezultātu.

AVEVA ir vienīgais rūpnieciskās automatizācijas programmatūras risinājumu piegādātājs, kas nodrošina risinājumus no pamataprēķiniem un analīzes līdz iekārtu uzraudzībai un HMI, SCADA un lielu uzņēmumu līmeņa vadības un pārvaldības risinājumiem.

AVEVA Operations Control galvenās priekšrocības

Analīzes un procesu digitalizēšana un uzlabošana

Procesu maiņa, pamatojoties uz padziļinātu analīzi

Lielāka uzticība sistēmām un darbībām

Optimizācijas izmantošana akritumu un enerģijas patēriņa mazināšanai

Labāka izpratne, sākot no vienas ierīces un beidzot ar visa uzņēmuma darbību

Lēmumu pieņemšanas spēju stiprināšana un pārliecība par apkopoto informāciju

Pilnībā izmantojiet hibrīdās mākoņdatošanas un IIoT arhitektūras priekšrocības

Darba grupu apvienošana efektīvākai un modernākai darbībai

Digitalizējot un veicot mērījumus, var uzlabot visus procesa posmus

Analīze, dati un metrika

Pārraugiet visu svarīgo funkciju efektivitāti un veiktspēju. Analizējiet datus un sniedziet informāciju par svarīgākajiem rādītājiem.

Risinājumi:

Cilvēka-mašīnas saskarne (HMI)


Industriālais lietu internets

Operāciju optimizācija un attīstība

Pamatojoties uz apkopotajiem datiem, optimizējiet procesus, samaziniet dīkstāvi un uzlabojiet veiktspēju. Operācijas kļūst efektīvākas.

Risinājumi:

Operations Control Platform


Operations Control Platform

Visaptverošas vadlīnijas

Nodrošiniet operāciju efektivitāti, rentabilitāti un ilgtspējību visos ekspluatācijas līmeņos no vienas iekārtas līdz visam uzņēmumam.

Risinājumi:

Enterprise Visualization

Ātra un rentabla enerģijas patēriņa mērīšana un operāciju optimizēšana

Izmantojot Klinkmann enerģijas mērījumu risinājumu, mērījumu un enerģijas atskaišu veidošanu enerģijas optimizācijai var sākt dažās dienās, nevis mēnešos.

Pašreizējie risinājumi: Vai jūs mērāt un analizējat savu enerģijas patēriņu?

Strauji pieaugot enerģijas cenai, ir pienācis laiks organizācijām un ražošanas uzņēmumiem sākt uzlūkot savu elektroenerģijas rēķinu kā daļu no ražošanas izmaksām.

AVEVA Insight mākoņrisinājums sniedz informāciju izmantojamā formā un ietver mākslīgā intelekta iespējas, kuras var izmantot operacionālās veiktspējas mērīšanai un uzlabošanai.

Izmantojot AVEVA Insight mākoņrisinājumu, var apkopot uzstādīto mērierīču un vadības ierīču reāllaika informāciju. Atjauniniet savu analītiku un ar AVEVA Insight palīdzību uzlabojiet to ar mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos.

Klinkmann piedāvā drošus un uzticamus risinājumus, kurus ir viegli iekļaut vadošo datu automatizācijas ierīču ražotāju, piemēram, Carlo Gavazzi un Schneider Electric, sistēmās.

Kurš modelis jums ir vispiemērotākais?

AVEVA Edge

Ideāls risinājums vietējo procesu uzraudzībai un vadībai līdzekļu, aprīkojuma vai līnijas līmenī, izmantojot IIoT un iegultās HMI iespējas.

Šis risinājums ietver:
 • AVEVA Edge
 • AVEVA InTouch HMI
 • AVEVA Insight
 • AVEVA Teamwork
 • AVEVA Reports for Operations

AVEVA Supervisory

Ideāli piemērots dalītas SCADA vai ERP sistēmas centralizētai pārvaldībai vienā vienotā struktūrā, lai veicinātu standartizāciju starp dažādām nodaļām.

Šis risinājums ietver:

 • AVEVA Plant SCADA
 • AVEVA System Platform
 • AVEVA Insight
 • AVEVA Teamwork
 • AVEVA Reports for Operations

AVEVA Enterprise

IT/OT konverģences platforma, kuras mērķis ir palielināt sadarbību un uzņēmumu caurredzamību, veicot darbības reģionālā vai globālā līmenī.

Šis risinājums ietver:

 • AVEVA Unified Operations Center
 • AVEVA Insight
 • AVEVA Teamwork
 • AVEVA Reports for Operations

AVEVA Flex

AVEVA Flex piedāvā elastību un lietošanas ērtības, nodrošinot labākos pieejamos programmatūras risinājumus.
AVEVA Operations Control kā AVEVA Flex daļa piedāvā vienkāršotu licencēšanas modeli, kas nodrošina visu AVEVA HMI, SCADA un Operations iespēju klāstu jūsu vajadzībām, lai atvieglotu un uzlabotu ikdienas lēmumu pieņemšanu visā uzņēmumā.

AVEVA Operations Control tiecas uz kopīgu mērķu sasniegšanu

“Edge to Enterprise” operāciju vadības sistēma AVEVA Operations Control stiprina sadarbību starp ražošanas vienībām un virza uz kopīgu mērķu sasniegšanu.

Risinājumi, kas viegli un elastīgi apvieno uzņēmējdarbības jomas.
Visām dažādajām operatīvo darbību grupām ir kopīgs mērķis, lai gan tās var atrasties tālu viena no otras. Bieži vien viedokļi par kopīgu darbu dažādās struktūrvienībās atšķiras.

Tāpēc ir nepieciešami programmatūras risinājumi, kas vada darbības un viegli izprotamā veidā savstarpēji savieno dažādas uzņēmējdarbības jomas.

AVEVA Operations Control kā AVEVA Flex daļa piedāvā vienkāršotu licencēšanas modeli, kas nodrošina visu AVEVA HMI, SCADA un Operations iespēju klāstu jūsu vajadzībām, lai atvieglotu un uzlabotu ikdienas lēmumu pieņemšanu visā uzņēmumā.

Rezervējiet tikšanos ar speciālistu jau tūlīt!

Klinkmann globālo pakalpojumu komandas speciālisti ir gatavi palīdzēt jums veikt nepieciešamās izmaiņas, lai ieviestu efektīvāku un uzticamāku operāciju vadības risinājumu.

Rezervējiet laiku speciālista konsultācijai

Ievadiet kontaktinformāciju un izvēlieties datumu