Unitronics Unistream

Unitronics UniStream PLK kurss

Klinkmann organizē Unitronics UniStream sērijas PLK apmācību kursu, kas nodrošina pamatprasmes programmēšanai ar UniLogic programmēšanas programmatūru.

Unitronics UniStream PLK apmācību kursa mērķis

Apmācības mērķis ir iepazīstināt ar UniStream PLK loģiku un displeja programmēšanu. Kursa laikā tiks izpildīti praktiski vingrinājumi un varēs iepazīties ar visu Unitronics produktu saimi.

Unitronics Unistream
 

Apmācību kursa informācija

Apmācība: 9.00-17.00.
Apmācības cena: 100 € (bez PVN) bez kontrollera, vai 395 € (bez PVN) ar UniStream US5-B10-TR22 (Pro) kontrolleru, vienam dalībniekam.
Apmācības valoda: Latviešu, krievu vai angļu.

Apmācību programma

  • Unitronics produktu saime
  • PLK UniStream programmēšanas programmnodrošinājums UniLogic
  • Programmēšana, uzdevumi un programmas ielāde kontrollerī
  • Unitronics displeju konfigurēšanas ar datoru, uzdevumi
  • Datu pārraide: GSM/GPRS modemi, Ethernet un internets
  • Interneta pārlūks, Datu Tabulas un Formulas

Prasības Unitronics UniStream PLK apmācību dalībniekiem

Apmācība notiek izmantojot dalībnieka datoru (klēpjdatoru), kam ir Administratora piekļuves tiesības.

Klinkmann apmācības atcelšanas politika

aziņojums par vēlmi atcelt reģistrāciju ir rakstveidā jāiesniedz Klinkmann. No apmācības kandidātiem, kuru atteikuma pieteikums tiek saņemts 7 kalendāro dienu laikā pirms apmācības datuma, tiek ieturēti 50 % no apmācības maksas. Ja pieteicējs nepiedalās apmācībā un pirms apmācības netiek saņemts atteikums, tiek ieturēta pilna apmācības maksa.

Ja persona, kura pieteikta apmācībām nevar piedalīties kursā, to var aizstāt cita persona, iesniedzot rakstveida paziņojumu.

Klinkmann patur tiesības atcelt un mainīt apmācības un pasākumus. Ja apmācības kurss ir jāatceļ, dalībnieki tiks informēti pirms apmācības sākuma.

Reģistrējieties kursam

Izvēlieties datumu un aizpildiet savu kontaktinformāciju. Jūs saņemsiet apstiprinājuma ziņojumu par apmācību.