Rockwell Automation Logix 5000

Rockwell Automation Logix 5000 ievadkurss

Šis 1-dienu kurss iepazīstina ar Studio 5000 Logix Designer programmatūru un sniedz praktiskas iemaņas Logix Designer izmantošanā, lai samazinātu projekta izstrādes laiku un izmaksas.

Rockwell Automation Logix 5000 apmācību kursa mērķis

Apmācības mērķis ir sniegt pamatinformāciju par Logix 5000 produktu izmantošanu un programmēšanu. Kurss ir ieteicams ikvienam, kas izmanto un izstrādā programmas Rockwell Automation Logix 5000 grupas kontrolleriem.

Rockwell Automation Logix 5000
 

Apmācību kursa informācija

Apmācība: 9.00-16.00.
Apmācības cena: 200 € (bez PVN), vienam dalībniekam, vai 100 € (bez PVN) dalībniekam, ja grupā ir 4 un vairāk dalībnieku.
Apmācības valoda: Latviešu, krievu vai angļu.

Apmācību programma

  • Logix5000 kontrolleru, Logix Designer programmatūras un RA integrētās arhitektūras apskats
  • Jauna projekta izveide, ievades/izvades moduļu konfigurēšana, kontrollera pievienošana datoram, projekta ielāde kontrollerī
  • Kontrollera programmas testēšana, tagu un programmu pievienošana tiešsaistes režīmā, tendenču diagrammas izveide
  • Lietotāja datu tipu izveide un izmantošana, Point ievades/izvades moduļu pievienošana, Logix Designer programmatūras palīdzības sistēmas izmantošana
  • Jautājumi un atbildes

Prasības ROCKWELL AUTOMATION Logix 5000 ievadkursa apmācību dalībniekiem

Apmācība notiek izmantojot dalībnieka datoru (klēpjdatoru), kam ir Administratora piekļuves tiesības. Apmācībā tiek izmantots VMware virtuālās mašīnas attēls, ko mēs izsniedzam apmācības sākumā kopēšanai dalībnieka datorā, tāpēc pirms apmācībām ir jābūt uzstādītai VMware videi. Jūsu datoram jābūt vismaz 8 GB atmiņai, 2 × 2,5 GHz procesoru virtuālās mašīnas attēlam un 60 GB brīvas vietas uz cietā diska.

Klinkmann apmācības atcelšanas politika

aziņojums par vēlmi atcelt reģistrāciju ir rakstveidā jāiesniedz Klinkmann. No apmācības kandidātiem, kuru atteikuma pieteikums tiek saņemts 7 kalendāro dienu laikā pirms apmācības datuma, tiek ieturēti 50 % no apmācības maksas. Ja pieteicējs nepiedalās apmācībā un pirms apmācības netiek saņemts atteikums, tiek ieturēta pilna apmācības maksa.

Ja persona, kura pieteikta apmācībām nevar piedalīties kursā, to var aizstāt cita persona, iesniedzot rakstveida paziņojumu.

Klinkmann patur tiesības atcelt un mainīt apmācības un pasākumus. Ja apmācības kurss ir jāatceļ, dalībnieki tiks informēti pirms apmācības sākuma.

Reģistrējieties kursam

Izvēlieties datumu un aizpildiet savu kontaktinformāciju. Jūs saņemsiet apstiprinājuma ziņojumu par apmācību.