AVEVA™ InTouch for System Platform

Virtuālā apmācības: AVEVA InTouch for System Platform

Apmācības periods: 3 dienas
Apmācības laiks:
9.00-16.00
Cena: 1050 € (bez PVN)
Apmācības valoda: angļu
Mācību materiāli: angļu valodā
Prasības aparatūrai: nav
Prasības dalībniekiem: pabeigts pilns System Platform Application Server mācību kurss
Programmatūras prasības: apmācība notiek ar iepriekš izveidotu Skytap mākoņpakalpojumu, kuram var pievienoties izmantojot tīmekļa pārlūku. Apmācībā prezentācijai tiek izmantota Zoom programmatūra. Pirms apmācības sākšanas pārbaudiet Skytap saderību, izmantojot Connectivity Checker.

Apmācību kursa informācija

AVEVA™ InTouch for System Platform apmācība ir trīs dienu praktisko mācību kurss instruktora vadībā par InTouch lietošanu kopā ar Application Server kā System Platform sastāvdaļu.

Iepriekš zināma kā Wonderware System Platform, AVEVA System Platform ir objektorientēta programmatūras platforma rūpnieciskai lietošanai.

AVEVA System Platform ietver vidi un rīkus, kas paredzēti uzņēmuma vadības un datu pārvaldības sistēmu vajadzībām. System Platform var izmantot gan vadības telpā, gan ražošanas vadības sistēmā, norādot tās kā vienu datu avotu.

System Platform un tās lietotāju interfeisi piedāvā vidi un rīkus uzraudzībai un vizualizācijai, kā arī nodrošina datu iegūšanu un trauksmju signālu apstrādi.

1. diena

  • InTouch kā System Platform daļa
  • Lietojumprogrammu izveide un izstrāde
  • Simbolu redaktors un simbolu izveide objektiem


2. diena

  • Objektu skriptēšanas valoda
  • Ekrānvadīklas
  • Trauksmju un notikumu vizualizācija


3. diena

  • Trendu vizualizācija
  • Vadības telpas displeju drošība
  • Tīmekļa klients

Reģistrējieties apmācībām!

Klinkmann apmācības atcelšanas politika

Paziņojums par vēlmi atcelt reģistrāciju ir rakstveidā jāiesniedz Klinkmann. No apmācības kandidātiem, kuru atteikuma pieteikums tiek saņemts 7 kalendāro dienu laikā pirms apmācības datuma, tiek ieturēti 50 % no apmācības maksas. Ja pieteicējs nepiedalās apmācībā un pirms apmācības netiek saņemts atteikums, tiek ieturēta pilna apmācības maksa.

Ja persona, kura pieteikta apmācībām nevar piedalīties kursā, to var aizstāt cita persona, iesniedzot rakstveida paziņojumu.

Klinkmann patur tiesības atcelt un mainīt apmācības un pasākumus. Ja apmācības kurss ir jāatceļ, dalībnieki tiks informēti pirms apmācības sākuma.