AVEVA™ Application Server

Virtuālā apmācības: AVEVA Application Server

Apmācības periods: 3 dienas
Apmācības laiks:
9.00-16.00
Cena: 1050 € (bez PVN)
Apmācības valoda: angļu
Mācību materiāli: angļu valodā
Aparatūras prasības: nav
Programmatūras prasības: Apmācība notiek ar iepriekš izveidotu Skytap mākoņpakalpojumu, kuram var pievienoties izmantojot tīmekļa pārlūku.

Apmācībā prezentācijai izmantojam Zoom programmatūru. Pirms apmācības sākšanas pārbaudiet Skytap saderību, izmantojot Connectivity Checker.

Apmācību kursa informācija

AVEVA™ Application Server apmācība ir trīs dienu praktisko mācību kurss instruktora vadībā par Application Server iespējām un darbību System Platform vidē.

Iepriekš zināma kā Wonderware System Platform, AVEVA System Platform ir objektorientēta programmatūras platforma rūpnieciskai lietošanai.

AVEVA System Platform ietver vidi un rīkus, kas paredzēti uzņēmuma vadības un datu pārvaldības sistēmu vajadzībām. System Platform var izmantot gan vadības telpas līmenī, gan ražošanas vadības sistēmas līmenī, norādot tās kā vienu datu avotu.

System Platform un tās lietotāju interfeisi piedāvā vidi un rīkus uzraudzībai un vizualizācijai, kā arī nodrošina datu iegūšanu un trauksmju signālu apstrādi.

1. diena

 • Ievadinformācija
 • Lietotnes plānošana
 • Lietotnes infrastruktūra
 • Lietotnes objekti
 • Ierīču integrācija, PLK savienojumi


2. diena

 • Vēstures datu iegūšana
 • Trauksmes un notikumi
 • Objektu pārvaldība


3. diena

 • Drošība Application Server vidē
 • Dublēšana
 • Ievadinformācija par QuickScript.NET skriptēšanas valodu
 • Galaxy rezerves kopēšana un atjaunošana

Reģistrējieties apmācībām!

Klinkmann apmācības atcelšanas politika

Paziņojums par vēlmi atcelt reģistrāciju ir rakstveidā jāiesniedz Klinkmann. No apmācības kandidātiem, kuru atteikuma pieteikums tiek saņemts 7 kalendāro dienu laikā pirms apmācības datuma, tiek ieturēti 50 % no apmācības maksas. Ja pieteicējs nepiedalās apmācībā un pirms apmācības netiek saņemts atteikums, tiek ieturēta pilna apmācības maksa.

Ja persona, kura pieteikta apmācībām nevar piedalīties kursā, to var aizstāt cita persona, iesniedzot rakstveida paziņojumu.

Klinkmann patur tiesības atcelt un mainīt apmācības un pasākumus. Ja apmācības kurss ir jāatceļ, dalībnieki tiks informēti pirms apmācības sākuma.